De dienst bemiddeling & trajectmatig werken,  werkt samen met verschillende partnerorganisaties en volgt voor hen de centrale wachtlijst (CRZ) op. Het gaat om volgende organisaties: Mobilant -Apor, Mobilant - De Bricke, Oikonde Mechelen, Pegode , Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme, Zewopa, De Lier.

Als je interesse hebt in hun werking word je automatisch doorverwezen naar de dienst CRZ en bemiddeling van OpMaat.

Je kan dan een kennismakingsgesprek plannen met een medewerker . In dit eerste gesprek zal er vooral geluisterd worden naar jouw verwachtingen en vragen.

Natuurlijk zal je ook geïnformeerd worden over de werking van de dienst.

In volgende gesprekken kan er dan bekeken worden naar welke ondersteuning je op zoek bent en welke personen en/of organisatie(s) hierop een antwoord zouden kunnen bieden.

Dit proces zal neergeschreven worden in een ondersteuningsplan.

 

De registratie en opvolging op de CRZ kan ook opgenomen worden door de dienst als je dat wenst.

Wanneer duidelijker is welke ondersteuning je graag zou ontvangen, zal de medewerker mee bemiddelen om de gewenste ondersteuning te kunnen bekomen.

Indien je een vraag hebt naar ondersteuning binnen het VAPH kan de dienst  je kandidaat stellen bij open plaatsen van organisaties waarin je interesse hebt.

 

“Ik ging in Antwerpen naar school, maar woonde in Aartselaar. Ik wou graag vrijwilligerswerk doen bij de brandweer, ik had ook interesse in houtbewerking en ik maak graag muziek. Ik kende het dagbestedingproject van Pegode in Niel, dat interesseerde me wel. Een medewerker CRZ en bemiddeling heeft samen met mij en mijn moeder mijn vragen verder duidelijk gemaakt. Ik ga nu naar de cirkel en den atelier in Niel en doe via ’t Werkbureau vrijwilligerswerk bij de brandweer. Nu ben ik nog aan het wachten totdat er een plaats is in een woonproject van Pegode.”

“Mijn dochter is 19 jaar en wil later alleen gaan wonen. Ik denk dat ze dit niet alleen kan. We hebben een gesprek gehad met een medewerker van de dienst CRZ en bemiddeling - OpMaat, nu staat mijn dochter op de centrale wachtlijst met een vraag begeleid wonen Oikonde Mechelen.”

“Op een bepaald moment ging het niet goed met mij, ik ging niet meer graag naar school en daardoor had ik thuis en op school een aantal problemen, ik was vaak ziek. Mijn mama vond het belangrijk dat ik een andere dagbesteding had en het beste zou zijn dat ik ergens anders kon wonen. Ik wil heel graag dieren verzorgen, ik ben graag buiten. Mijn mama vindt het voor mij belangrijk dat ik ergens kan wonen waar er op een antroposofische manier gewerkt wordt, aandacht voor de natuur, kunst, het sociale. We zijn o.a. op bezoek geweest bij Iona, ik vond het daar wel tof. Ik ben nu aan het wachten totdat er een plaats is en ik er hopelijk kan gaan wonen. Gelukkig kan ik ondertussen in een dagcentrum terecht voor mijn dagbesteding.”