MISSIE

  • OpMaat is een samenwerkingsverband tussen verenigingen van personen met een beperking, gezondheid - en welzijnsdiensten, multidisciplinaire teams en V.A.P.H. voorzieningen
  • OpMaat biedt vraagverduidelijking  aan iedereen die zijn eigen leven wenst uit te bouwen en samen met anderen wil uitzoeken welke ondersteuning hij nodig heeft, daarnaast registreert en bemiddelt OpMaat zorgvragen
  • OpMaat richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of vermoeden van een beperking in de provincie Antwerpen

OM DIT TE REALISEREN

  • Vertrekken we vanuit de vraag van de cliënt
  • Betrekken we het persoonlijk netwerk
  • Proberen we de zaken eenvoudig te houden en op maat te werken.
  • Werken we vanuit gelijkwaardigheid
  • Hebben we een onafhankelijke positie
  • Zijn we makkelijk bereikbaar